Thermometer Seksuele Gezondheid 2016

In 2016 hebben we in totaal 11.083 consulten uitgevoerd. Meer cijfers en trends vind je in de Thermometer seksuele gezondheid 2016.

De Thermometer geeft een beeld van de cijfers en trends van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) en seksuele gezondheid in de regio Haaglanden.

Cijfers en trends in 2016

  • In 2016 hebben we in totaal 11.083 consulten uitgevoerd in het kader van preventieve soa–bestrijding.
  • Hiervan zijn 6.329 soa-consulten, 4.367 gecombineerde soa/Sense-consulten en 387 Sense-consulten.
  • Er hebben 286 consulten plaatsgevonden met slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De meeste bezoekers (83%) waren afkomstig uit de regio Haaglanden.
  • Bij 17% van de soa-consulten werd minimaal 1 van de Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) vastgesteld.
  • Chlamydia is opnieuw de meest gediagnostiseerde soa. Het vindpercentage is gestegen ten opzichte van 2015 en is het grootst bij vrouwen.
  • Het vindpercentage hiv bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) is in 2016 verder gedaald.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact met ons op.