Jaarverslag Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 2016

Het jaarverslag van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) 2016 is verschenen. Hierin vindt u de activiteiten die het CSG het afgelopen jaar heeft uitgevoerd voor de inwoners van de 9 gemeenten in de regio Haaglanden. Ook zijn de feiten en cijfers rondom soa’s (Big Five) opgenomen.

In februari 2017 heeft het Regionaal  Soa-centrum Den Haag een nieuwe naam gekregen: Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden. Deze naam sluit beter aan bij de functie van het centrum, namelijk het expertisecentrum seksuele gezondheid. Naast soa-consulten kunnen vooral kwetsbare groepen anoniem terecht voor vragen en vaardigheden die bijdragen aan een seksueel gezond leven.

Inwoners van de regio Haaglanden weten het CSG goed te vinden. In totaal zijn 11.083 consulten uitgevoerd in 2016. Dit betrof zowel soa-consulten als consulten met vragen over seksualiteit, bijvoorbeeld anticonceptie, seksueel geweld en seksueel gedrag.

Meer weten? Lees hier het volledig jaarverslag