PrEP bij CSG GGD Haaglanden

Vanaf 1 augustus start een landelijke regeling om PrEP, een middel dat voorkomt dat je hiv krijgt, te verstrekken aan mannen met een verhoogd risico op hiv. GGD’en zijn verheugd dat nu landelijk ingezet wordt op preventie van nieuwe hiv-infecties. Het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) van GGD Haaglanden verstrekt deze hiv-preventiepil al anderhalf jaar aan een aantal cliënten met een hoog risico op een hiv-infectie.

PrEP via CSG

PrEP is op basis van de landelijke regeling beschikbaar bij het CSG van GGD Haaglanden voor 490 cliënten met een verhoogd risico op hiv. De sociaal verpleegkundige en arts beoordelen wie in aanmerking komt voor PrEP en maken daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. PrEP via het CSG is kosteloos, voor de medicatie is een bijdrage van € 7,50,- per 30 tabletten. Cliënten die in de PrEP-zorg komen bij het CSG krijgen deze zorg in eerste instantie voor 1 jaar. Daarna wordt de behandeling met de cliënt geëvalueerd.

PrEP via huisarts

Mannen die niet in aanmerking komen voor PrEP via het CSG kunnen hun huisarts vragen om PrEP te verstrekken. Er zijn steeds meer huisartsen in Nederland die PrEP voorschrijven en PrEP-zorg leveren. Het CSG kan ondersteuning bieden aan de huisarts.

Meer informatie

Meer informatie vindt u: