Koninklijke onderscheiding voor hiv-verpleegkundige Anneke van IJperen

Voor haar grote verdiensten op het gebied van zorg aan hiv- en aidspatiënten is Anneke van IJperen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving deze Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Kavita Parbhudayal tijdens het afscheidssymposium dat op vrijdag 29 november ter ere van haar aanstaande afscheid werd georganiseerd.

In 1975 ging mevrouw van IJperen  als verpleegkundige aan de slag in het toenmalige Leyenburg Ziekenhuis. Dit was één van de eerste ziekenhuizen van Nederland die zich vanaf medio jaren tachtig op de behandeling van hiv en aids richtten. De aandoening was nog tamelijk onbekend. Er vielen veel dodelijke slachtoffers.

Mevrouw van IJperen is al vanaf de beginperiode de patiënten gaan begeleiden. Ze toonde zich een pionier, specialiseerde zich en ontwikkelde zich tot één van de eerste hiv-consulenten van ons land. Ook speelde mevrouw Van IJperen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de hiv-polikliniek van het Leyenburg Ziekenhuis.