Hoe kom je aan PrEP?

PrEP via Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden

PrEP is via de GGD beperkt beschikbaar. GGD’en zijn namelijk gebonden aan de eisen van het ministerie van VWS. De regeling geldt voor een pilotperiode van vijf jaar en is voor een beperkt aantal personen.

PrEP is op basis van de landelijke regeling bij ons centrum beschikbaar voor 490 cliënten met een verhoogd risico op hiv. De sociaalverpleegkundige en arts beoordelen wie in aanmerking komt voor PrEP en maken daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. PrEP-zorg via ons centrum is kosteloos, voor de medicatie geldt een bijdrage van €7,50 per 30 tabletten. Let op dat je alleen met pin kunt betalen! Indien je niet kan pinnen, krijg je een recept mee. De kosten voor de PrEP via de apotheek zijn dan voor eigen rekening. De prijzen hiervan variëren tussen de €30,00 tot €80,00 per 30 tabletten. Cliënten die in de PrEP-zorg komen bij ons centrum krijgen deze zorg in eerste instantie voor 1 jaar. Daarna wordt de behandeling met de cliënt geëvalueerd

PrEP via de huisarts

Naast de GGD kan ook de huisarts een rol spelen in het aanbieden van PrEP-zorg. Mensen die PrEP willen gebruiken kunnen ook met hun huisarts in gesprek gaan. Er zijn steeds meer huisartsen in Nederland die PrEP voorschrijven en PrEP-zorg leveren. In steeds meer regio’s werken huisartsen en GGD-en samen, waarbij ze afspraken maken over wie welk deel van de PrEP-zorg doet. Huisartsen kunnen voor meer informatie contact opnemen met de artsen van ons centrum. Mocht je tegen problemen aanlopen in het verkrijgen van PrEP-zorg, bespreek dit dan met ons.