over PrEP

PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. In aanvulling op het bestaande preventie aanbod, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen.

 

Eind 2017 is het Centrum Seksuele Gezondheid zelfstandig (vooruitlopend op het beleid van de minister) gestart met het voorschrijven van PrEP. 

Het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden vind deze nieuwe preventiestrategie belangrijk en heeft besloten om in 2018 het monitoren, begeleiden en verstrekken van PrEP beschikbaar te stellen voor maximaal 240 mannen met hoog risico. De kosten van de medicatie is voor de cliënt zelf en bedraagt 50 à 60 euro per 30 tabletten. Om in aanmerking te komen voor deze consulten neem je telefonisch contact op met het centrum seksuele gezondheid. Een belangrijke voorwaarden is dat je in het postcode gebied van regio Haaglanden moet wonen.

 

Beslissing minister Bruins over vergoeding van PrEP – reactie GGD:

Op 10 juli 2018 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, laten weten dat hij heeft besloten om PrEP binnen een onderzoekssetting te gaan vergoeden voor een periode van 5 jaar (beleidsbrief). Het besluit volgt op het advies van de Gezondheidsraad aan de minister. 

De beoogde start, gericht op verstrekking van PrEP aan hoogrisicogroepen voor hiv-infecties, is vanaf januari 2019. Wij vinden dit besluit een belangrijke stap in de goede richting. De aanpak van de minister betekent dat PrEP beschikbaar komt, tegen een beperkte eigen bijdrage. Ook worden de PrEP gebruikers goed in kaart gebracht en worden de effecten op de hiv epidemie gemonitord.

 

Wil je in aanmerking komen voor PrEP  tegen een geringe eigen vergoeding ?

Omdat in de beleidsbrief van de minister wordt gesproken over een beoogde start in 2019, heeft het nu nog geen zin om contact op te nemen voor deze nieuwe PrEP verstrekking met de geringe eigen bijdrage met de GGD Haaglanden. We houden je op de hoogte van de start hiervoor via deze website.