Voorlichting aan groepen

Als je geen keuze hebt kunnen maken voor jongeren, allochtonen of beroepsgroep kan je hieronder invullen voor wie je de aanvraag wilt doen


Als het onderwerp hier niet boven staat kun je hier zelf een onderwerp invullen
(kennisvermeerdering, houdingsbeïnvloeding, gedragsverandering / behoud, angstreductie....)
Als er andere materialen op de locatie aanwezig zijn kan je het hieronder invullen