Achtergrondafbeelding
Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden

Compliment, tip of klacht?

Compliment of tip?

Wil je ons een compliment of een tip geven? Dat vinden we alleen maar leuk! Stuur een mail naar centrumseksuelegezondheid@ggdhaaglanden.nl.

Klacht

Heb je een klacht over het centrum, de gang van zaken of één van de medewerkers? Bespreek dit dan het liefst direct met de betrokken medewerker. Zo kunnen we meteen proberen het probleem op te lossen.

Wil je dit liever niet persoonlijk doen? Vul dan het klachtenformulier in via de website van GGD Haaglanden. De klachtenfunctionaris van de GGD neemt je klacht dan in behandeling.

Meer over het CSG

Heb je klachten en denk je dat je een soa hebt?

  • Bel dan naar onze klachtenlijn:
    (070) 353 66 88 optie 2.
  • Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.