Achtergrondafbeelding
Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden

Privacyverklaring

De privacyverklaring van GGD Haaglanden is ook van kracht voor het centrum seksuele gezondheid Haaglanden.

Wetenschappelijk onderzoek

Het CSG Haaglanden gebruikt soms je gegevens geanonimiseerd en/of gepseudonimiseerd (niet herleidbaar) voor wetenschappelijk onderzoek en/of surveillance. Bijvoorbeeld met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Meer informatie vind je op de website van het RIVM.