PrEP informatie voor professionals

In de Nederlandse PrEP richtlijn voor huisartsen staat beschreven wat PrEP is, hoe het werkt, welke testen voorafgaand aan en tijdens het PrEP-gebruik moeten worden uitgevoerd, en hoe u het kunt voorschrijven.

Angst voor het oplopen van Hiv zonder risico verhogend gedrag, is geen indicatie voor het voorschrijven van PrEP vanuit het CSG. Kosten en effectiviteit bepalen dat het niet zinvol is om aan laag risico cliënten PrEP voor te schrijven ter verlaging van de hiv incidentie en prevalentie.

Dit wil niet zeggen dat de cliënt niet gebaat zou zijn bij het gebruik van PrEP vanuit psychologische aspecten en individuele transmissie reductie. Vanuit het CSG wordt dan ook geadviseerd om de eigen huisarts te raadplegen. Als de cliënt dat wil, wordt er een brief met informatie voor de huisarts meegegeven. 

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft op 2 maart 2018 een officieel bericht richting de huisarts geplaatst voor de monitoring en counseling van PrEP (klik hier voor het artikel). Tevens adviseert het CSG om minimaal 2x per jaar op soa’s te testen via de huisarts of bij het CSG.

 

Richtlijnen

​​