PrEP bij de GGD

Vanaf 1 augustus start een landelijke PrEP- regeling. GGD’en kunnen door deze regeling de hiv-preventiepil en PrEP-zorg leveren aan de groep van mannen die seks hebben met mannen met een verhoogd risico op hiv. GGD’en zijn er blij mee dat er nu een begin gemaakt kan worden met het voorkomen van nieuwe hiv-infecties via deze regeling. Niet íedere GGD staat per 1 augustus klaar PrEP-zorg te leveren. Bovendien zullen GGD’en niet iedereen kunnen helpen met PrEP.

Pilot gedurende vijf jaar

PrEP is via de GGD beperkt beschikbaar. GGD’en zijn namelijk gebonden aan de eisen van het ministerie van VWS. De regeling geldt voor een pilotperiode van vijf jaar en is voor een beperkt aantal personen. De GGD’en verwachten daarom dat ze moeten werken met wachtlijsten.

We vinden het belangrijk dat de beperkte plaatsen terecht komen bij de juiste mensen. De GGD-professional beoordeelt wie in aanmerking komt voor PrEP via de landelijke regeling. De professional maakt daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. Indien mogelijk zal de GGD-professional adviseren over andere mogelijkheden voor PrEP-zorg buiten de GGD. De regeling zal over twee jaar geëvalueerd worden. Dan zal blijken hoe de regeling in de praktijk werkt.

PrEP via de huisarts?

Naast de GGD kan ook de huisarts een rol spelen in het aanbieden van PrEP-zorg. Mensen die PrEP willen gebruiken kunnen ook met hun huisarts in gesprek gaan. Er zijn steeds meer huisartsen in Nederland die PrEP voorschrijven en PrEP-zorg leveren. In steeds meer regio’s werken huisartsen en GGD-en samen, waarbij ze afspraken maken over wie welk deel van de PrEP-zorg doet. Huisartsen kunnen voor meer informatie contact opnemen met de soa-artsen van de lokale GGD. Mocht je tegen problemen aanlopen in het verkrijgen van PrEP-zorg, bespreek dit dan met de lokale GGD. Deze knelpunten zullen worden meegenomen bij de tussentijdse evaluatie van de regeling. Of zullen eerder onder de aandacht van de minister gebracht worden, als dat nodig is.

Error bij het laden van Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)