Wie zijn wij?

Wij zijn het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden. Seksuele gezondheid is niet alleen het voorkomen van een soa of ongewenste zwangerschap. Het betekent ook dat seks plezierig en aangenaam is en zonder enige vorm van dwang, discriminatie of geweld ervaren wordt. Wij geven voorlichting en behandeladviezen op maat. Als het nodig is, zorgen wij voor een doorverwijzing naar een specialist of andere samenwerkingspartner. Daarnaast delen wij onze expertise met organisaties die met onze doelgroepen werken.

 

Missie

Wij zijn een plek waar inwoners van de regio Haaglanden, in het bijzonder de kwetsbare groepen terecht kunnen om kennis en vaardigheden op te doen die bijdragen aan een seksueel gezond leven.

 

Visie

In 2020 leveren we een belangrijke bijdrage aan de seksuele gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden. Hierbij ligt de focus op het versterken van het eigen vermogen van de cliënt. Om dit te bereiken werken we intensief samen met andere professionals op het gebied van seksuele gezondheid en met hen die daar raakvlakken mee hebben.